Serverbyte i serverhallen

Serverbyte i serverhallen

Jag har nu påbörjat ett byte av servrar i min lokala serverhall 😉

Okej. Det blir ingen kvantdator den här gången heller men snabbare kommer det att bli!